Sponset post: Lånemegleren.no


Unge mennesker i dag står overfor store økonomiske utfordringer i hverdagen sin, og mange er usikre på hvordan de skal gripe det fatt.

pengeproblemer

Å være ung i dag og skulle etablere seg er ikke bestandig like lett, og mange er til tider rådløs når det kommer til hvordan de skal sikre seg økonomisk – både når det gjelder årene som kommer og alderdommen.

Hverdagen og de utfordringene som kommer

Som sagt er den økonomiske hverdagen for unge mennesker tøff, og noe av dette skyldes naturligvis dem selv men også samfunnet slik det har blitt har sin del av skylden. Dagens unge voksne har vokst opp i et forbrukersamfunn hvor foreldre flest har hatt godt med penger å rutte med, og dette har de unge nytt godt av. Det vil si at man ved å sette det på spissen kan si at ‘de har fått alt det de har pekt på’! Dette er en uheldig utvikling som sørger for at de ikke lærer seg verdien av pengene samt at de tror at det bare er å be foreldrene om hjelp når de kommer i økonomiske vanskeligheter.

Dette er en utvikling som er svært uheldig, men som er et resultat av den økonomiske situasjonen vi har i Norge i dag. Det har for eksempel aldri vært billigere å ta opp lån (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.), og dette har ført til at boligprisene har skutt i været. De lave rentene har allikevel ført til at man har mer penger mellom hendene enn noen gang og en følge av dette er at forbruket har økt dramatisk.

Situasjonen er også urovekkende i forbindelse med akutte økonomiske utgifter som komme i form av uforutsette regninger og liknende. Her oppgir mange unge at de ikke har en økonomisk buffer som kan hjelpe dem i slike situasjoner og at man ofte må ta opp lån for å dekke disse. Hva skjer når man får skade på bilen eller må bytte ut oppvaskmaskinen? Jo, man må da gjerne opprette kjøpekontoer eller bruke kredittkort for å dekke utgiftene, og dette fører igjen til at disse utgiftene blir unødvendig dyre. Man skal bestandig ha en solid backup av penger slik at man slipper å ta opp lån for ta slike kostnader.