Nordea underviser ungdom i privatøkonomi

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap underviste ansatte fra Nordea over 1400 ungdomsskoleelever i økonomi og karrierevalg i går, den 23.september. Målet med undervisningen er å bidra til en økt kunnskap om privatøkonomi, samtidig som de får innsikt i hva unge mennesker tenker om bank i fremtiden.

Gjennom programmet Økonomi og Karrierevalg vil de to samarbeidspartnere forsøke å tilby ungdomsskoleelevene en viktig ballast før ferden deres går videre mot både yrkesvalg og studier. I går fikk derfor 1400 elever i Oslo og Akershus i 9. og 10. klasse undervisning av 60 veiledere fra storbanken.

Administrerende direktør i Nordea, Gunn Wærstad, var selv en av de som underviste og det gjorde hun på Fyrstikkalleen skole på Helsfyr i Oslo. Hun sier at Nordea bidrar med glede ettersom Ungt Entreprenørskap har stor ekspertise når det kommer til opplæring av ungdom, og at det i løpet av året vil være rundt 100 ansatte fra banken ute i ungdomsskolene for å bidra med sin kunnskap.

Finans Norge gjennomførte en undersøkelse i mai i år hvor det kom frem at 70% av foreldrene mente at den økonomiske opplæringen i skolen var dårlig eller svært dårlig, og en slik form for undervisning har da heller ikke vært en del av utdanningsplanen i skolen i dag. Dette undervisningsprogrammet som altså er i regi av Ungt Entreprenørskap er valgfritt for elevene i Osloskolene, og 15 av 42 skoler i hovedstaden tilbyr programmet Økonomi og Karrierevalg til elevene sine. I Bærum er programmet obligatorisk.

Elevene får en mye bedre forståelse og innsikt for personlig økonomi når de blir undervist av personer fra finansnæringen, og læringen blir langt mer reell ettersom man får konkrete eksempler og en autoritet som gjennomfører undervisningen. Å ha en refleksjon og dialog i klassen er veldig verdifullt for elevene, og Ungt Entreprenørskap ønsker at alle elever skal få en slik undervisning – og i hvert fall muligheten til å velge det. Nordea og Ungt Entreprenørskap har samarbeidet siden 1997 da UE ble opprettet.

Billeasing

Det mange som mangler kunnskap om hva leasing egentlig er, men faktisk er dette vanligere enn hva man tror, og det er mange som privatleaser forskjellige ting i Norge i dag.

Fakta er at alle formuesobjekter kan leases, men det vi er mest vant med i Norge i dag er billeasing. Med billeasing får vi en mulighet til å ha bruksrett på en ny bil i 3 år før den må leveres tilbake igjen.

Leasing innebærer at man leier en bil over en viss periode, og som regel er denne på tre år. Ved slutten av leietiden skal bilen leveres tilbake igjen, og underveis i denne perioden er det som har bruksrett på bilen. Eiendomsretten til bilen ligger imidlertid hos utleieren.

Dette foregår gjennom å betale en månedsavgift i i tre år, men man må i starten også betale et etableringsgebyr og et engangsbeløp – en såkalt kontantavgift. Denne er gjerne på flere titallstusen kroner, og disse pengene får man ikke tilbake i etterkant. Beløpet blir derfor en del av totalkostnaden med bilen. Når man skal finne ut om leasing er lønnsomt må man derfor regne på den totale kostnaden dette vil ha i forhold til å ta opp et lån og faktisk eie bilen.

Leieavtalen opprettes gjennom et finansieringsselskap og dette selskapet kjøper bilen som du ønsker fra en forhandler, før de deretter leier den ut til deg over en periode på 3 år og med en forhåndsbestemt kjørelengde. Leieprisen kan komme til å øke underveis hvis det kommer en økning av rentene i markedet.

Ved tilbakelevering av bilen foretas det en gjennomgang av den og hvis bilen er påført skader utover normal slitasje må du som leier måtte betale for disse skadene. Sjekk kontrakten nøye på forhånd og finn ut hvilke kriterier den enkelte utlåner har for hva som betegnes som normal slitasje eller skader.

For deg som ikke ønsker å ta opp lån og binde opp kapital, men som allikevel ønsker en ny bil vil derfor leasing være helt perfekt.