Dårlig økonomi = dårlige familierelasjoner

Forskerne Jon Ivar Elstad og Kari Stefansen som jobber ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett å om det er en sammenheng mellom foreldres økonomi og hvordan forholdet deres er til barna, og det er faktisk ting som tyder på at foreldre som har dårlig økonomi har en svakere relasjon til sine barn enn de som tjener bedre.

I undersøkelsen kunne de se at ungdom opplevde foreldrene som mer fraværende hvis familieøkonomien går dårlig, og jo dårligere den økonomiske situasjonen er jo verre blir forholdet. Utvalget av barn som er undersøkt ligger i aldergruppen 12 til 18 år, og de har fått spørsmål som går på trivsel i skolen, levekår i familien og hverdagsliv. Også foreldrene ble intervjuet i undersøkelsen og man har tatt utgangspunkt i registeropplysninger om inntekt og formue.

Det indre livet påvirkes negativt

De to forskerne har to teorier som muligens kan kaste lys over hvorfor dårlig økonomi har et negativ innvirkning på relasjon mellom foreldre og barn, og den første av disse er at man i familier med svak økonomi ikke har muligheten til å betale for faktorer som er med på å fremme utviklingen til barnet. Dette kan for eksempel dreie seg om både ferieturer og medlemsavgifter i idrettslag.

Teori nummer to er at en dårlig familieøkonomi har en negativ innvirkning på familiens indre liv, og i det ligger det flere krangler, redusert gjensidig tillit og kanskje sosiale relasjoner som er dårligere. Nettopp dette med ubalanse i det indre livet kan slå ut i livskvaliteten for barn på mange måter.

Forskerne er overrasket over at økonomi har en så stor innvirkning på familielivet, og man har tidligere trodd at utdanningsnivået til foreldrene var mer viktig.

Bettina Sunde, som er psykologspesialist, er ikke fullt så overrasket over dette, og hun sier at når det er lite penger i familien blir det ofte en stressfaktor når ungene begynner å mase om å få forskjellige ting. Dette igjen kan føre til irritable foreldre som rett og slett føler seg utilstrekkelige, og som dermed kan opptre mer avvisende. Generøse foreldre vil naturlig nok oppleves som hyggeligere av barna.

Det finnes imidlertid håp også for de familiene som ikke har den helt store økonomien, og det finnes selvfølgelig mange andre måter å støtte barn på som ikke innebærer å bruke penger. Husk at det å samtale med barna og lytte til dem er viktig, og det å rett og slett tilbringe tid med dem er veldig viktig.

Nå skal bankenes fordelsprogrammer vekk

Det har har nå blitt kjent av bankene ikke lenger får lov til å tilby kundene sine såkalte fordelsprogrammer ettersom dette skaper en altfor uoversiktlig situasjon – spesielt hvis man ønsker å skifte bank.

Man er også opptatt av at man skal gjøre banktjenestene mer transparent og dette skal man få til ved at man ikke skal kunne lenke sammen forskjellige banktilbud, som f.eks. sparing, forsikring og lån, i én og samme pakke.

Håpet et lavere rente

For at kundene skal ha muligheten til å bytte bank er det viktig å vite hva man i realiteten betaler for de forskjellige tjenestene, og dette vanskeliggjøres ved at stort sett alle kunder tilbys renter og betingelser som følge av forskjellige fordelspakker.

Når de kostnadene på de forskjellige produktene blir synlige tror man også at konkurransen vil bli tøffere mellom bankene, og som man vet så er det ofte slik at skarpere konkurranse fører til lavere renter, og dermed billigere lån for kundene.

Fra Finans Norges sider er man usikre på effektene av disse endringene og de håper virkelig at det ikke blir slik at de gode tilbudene forsvinner i stedet for at de blir bedre.

Forbrukerrådet på sin side er meget fornøyde med disse endringene og de mener helt klart at dette vil føre til en økt konkurranse i bankmarkedet, ettersom bankene nå må bli langt tydeligere på hvilken rente de tilbyr. Med en slik tydeliggjøring har ikke bankene muligheten til å ‘gjemme’ en lav rente bak andre produkter, og hvis man nå skal ha et tilbud på lån skal man kunne få det uten at man er avhengig av en rekke andre produkter for å få den beste tilgjengelige rente.

Et rentetilbud skal derfor være uavhengig av om man velger å kjøpe forsikring, spareavtaler eller andre finansprodukter gjennom banken.

Vi applauderer denne endringen og håper bankene følger opp med å gjøre produktene sine tydeligere og at denne konkurransen fører til at vi lånekunder ender opp med lavere lånerenter!